กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ขอบคุณลูกค้าฮอนด้าที่มีส่วนร่ วมทุกการช่วยเหลือตลอดทศวรรษ รวมมูลค่ากว่า 540 ล้านบาท

47 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ขอบคุณลูกค้าฮอนด้าที่มีส่วนร่ วมทุกการช่วยเหลือตลอดทศวรรษ รวมมูลค่ากว่า 540 ล้านบาท

‘กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย’ 
ขอบคุณลูกค้าฮอนด้าที่มีส่วนร่วมทุกการช่วยเหลือ
ตลอดทศวรรษ รวมมูลค่ากว่า 540 ล้านบาท

 

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าฮอนด้าทุ กท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ งของ ‘กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย’ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดื อดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้ องเผชิญสาธารณภัย มาตลอดระยะเวลา 11 ปี ผ่านการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้ า สำหรับยอดขายรถยนต์ 1 คัน เท่ากับการมอบเงินสมทบ 1,000 บาทยอดขายรถจักรยานยนต์ 1 คัน เท่ากับมอบเงินสมทบ 100 บาท และยอดขายเครื่องยนต์ อเนกประสงค์ 1 เครื่อง เท่ากับการมอบเงินสมทบ 10 บาท โดยตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ‘กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย’ ได้ร่วมช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้ นรวมมูลค่ามากกว่า 540 ล้านบาท
สำหรับกลุ่มบริษัทฮอนด้ าในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนฮอนด้ าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ ฮอนด้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้กองทุนฯ ได้กำหนดภารกิจในการดำเนินกิ จกรรมที่เป็นประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านเงินทุน กองทุนฮอนด้าเคี ยงข้างไทย มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภั ยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่ 18 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 212,784 ครัวเรือน ในงาน ‘รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้’
2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ กองทุนฮอนด้ าเคียงข้างไทย ได้ส่งมอบถุงยังชีพและบริการเรื อยางพร้อมเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั ยทั่วประเทศ และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบเตียงแรงดันลบ จำนวน 100 เตียง หน้ากากแรงดันลบและบวก จำนวน 4,500 เครื่อง เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 100 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 216 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจกจ่ายความช่วยเหลือไปยั งโรงพยาบาลกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ ายความร่วมมือ กองทุนฮอนด้าเคี ยงข้างไทยร่วมกับมูลนิธิอุทกพั ฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต่ าง ๆ โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็ บได้กว่า 4.6 ล้าน ลูกบาศก์เมตร มีผู้รับผลประโยชน์กว่า 12,398 ครัวเรือน และมีพื้นที่เกษตรที่ได้รั บผลประโยชน์กว่า 43,763 ไร่
4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรั บมือภัยพิบัติ ‘โครงการพั ฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ’ เป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทุ นฮอนด้าเคียงข้างไทยและมูลนิธิ อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแนวพระราชดำริมาบริหารจั ดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำที่เรื้ อรังมายาวนานในจังหวั ดทางตอนเหนือ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาทางไทยฮอนด้า และกลุ่มบริษัทฮอนด้ าในประเทศไทย ได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่ อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ทางกองทุนฮอนด้าเคี ยงข้างไทยได้เข้าช่วยเหลือเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย
ทุกก้าวของกิจกรรมที่กองทุ นฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้อยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสั งคมไทยมาแล้ว 11 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่ อมั่นของสังคมไทย พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นตั้ งใจที่ต้องการอยู่เคียงข้ างคนไทยในยามที่เผชิญกับปัญหา เราจึงได้สร้างสรรค์บทเพลง ‘เคียงข้างใจ’ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่ อความห่วงใย และแสดงความขอบคุณไปยังกลุ่มลู กค้าฮอนด้าที่ร่วมสนับสนุนกองทุ นฯ มาตลอดทศวรรษ ถ่ายทอดผ่านบทเพลง ‘เคียงข้างใจ’ ที่ได้ศิลปินผู้ มากความสามารถอย่าง ‘แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข’ มาเป็นผู้แต่งทั้งคำร้อง และทำนอง
สามารถรับฟัง พร้อมรับชม มิวสิกวิดีโอเพลง ‘เคียงข้างใจ’ ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทาง และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคี ยงข้างไทยได้ที่

เคียงข้างใจ - แสตมป์ อภิวัชร์
เคียงข้างใจ - แสตมป์ อภิวัชร์ โดย กองทุน ฮอนด้า เคียงข้างคนไทย . ไม่ใช่แค่เพื่อนเคียงคู่ทาง แต่เราพร้อมอยู่เคียงข้ างใจคนไทย ...
www.youtube.com

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้