Review Test Suzuki SV650X ABS (may 2018) by OverRide

291 จำนวนผู้เข้าชม  |  News Clip Test&Review

Review Test Suzuki SV650X ABS (may 2018) by OverRide

Test Suzuki SV650X ABS

 

 


กระแสมันกำลังมา ข้องใจก็ต้องจัด กับการทดสอบใช้งานจริง 
Suzuki SV650X ABS บนท้องถนนในเมืองกรุง อยากรู้ฟิลลิ่งว่าขี่แล้วเป็นยังไง ไปชมกัน !!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง