Review Test Suzuki SV650X ABS (may 2018) by OverRide

951 จำนวนผู้เข้าชม  |  Clip Test&Review News

Review Test Suzuki SV650X ABS (may 2018) by OverRide

Test Suzuki SV650X ABS

 

 


กระแสมันกำลังมา ข้องใจก็ต้องจัด กับการทดสอบใช้งานจริง 
Suzuki SV650X ABS บนท้องถนนในเมืองกรุง อยากรู้ฟิลลิ่งว่าขี่แล้วเป็นยังไง ไปชมกัน !!